Karte staze za Marjan Trail 2017 – 9km i 18km!

Na sljedećim slikama, možete vidjeti karte i profil staza za obe dužinske kategorije, kao i lokaciju kontrolnih točaka, te okrijepu na stazi! Staza “Jače Manijače” je malo duža od 18km i sa oko 600 metara ukupnog uspona i ima svih 9 kontrolnih točaka. Staza “Gibajmo Se” je oko 9,5 km duga sa oko 300 metara ukupnog uspona te ima samo četiri kontrolne točke (KT1, KT3, KT4 i KT6).  Staza će cijelim putem biti označena sa crveno-bijelim trakicama i, strelicama, a na više mjesta biti će volonteri utrke kao i na nekim kontrolnim točkama! Staze se “preklapaju” tako da svi trče istom stazom, a natjecatelji na kraćoj (Gibajmo Se) će na nekoliko mjesta “presjeći” dužu stazu. Taj dio gdje će se u par navrata odvjati ili spajati utrke na 9 i 18 km, biti će posebno označen sa strelicama, ali i volonterima koji će Vas usmjeriti u pravi smjer. Također na tim mjestima gdje se staza odvaja za 9km te prije ponovnog spajanja, biti će označen žuto-crnim trakicama! 

Online prijave traju još do sutra navečer, a moći će se i prijaviti na sam dan utrke od 07:30-09:30. Nažalost za sve natjecatelje koji se sada budu prijavljivali, nismo u stanju osigurati majicu utrke ni topli obrok nakon iste.