Članovi kluba TTK Strka

Predsjednik kluba:
Marko Herman

Članovi:

Anamaria Marović Hrvoje Kedžo Anita Brakus Kedžo Nađa Ramić
Aleksandar Balažinec Igor Drašković Katarina Kukučka Josipa Filipović
Pavao Ligutić Ivan Roguljić Irena Palošek Vrsalović Ante Ercegović
Darija Ercegović Jakša Rošin Vedrana Jerić – Miloš Ante Pešić – Golub
Marin Koceić Nikolina B. Vučičić Hrvoje Benussi Željko Bockovac
Livia Puljak Dragana Vukić Ana Škarica Martino Vučičić
STRKA KIDS  😎